Facebook
Средно училище Васил Левски
гр. Роман, обл. Враца

Прием

Училищен план-прием   

На основание Заповед №703/30.03.2018 г. на Директора на Средно училище " Васил Левски" гр. Роман, обл. Враца е утвърден Училищен план-прием за учебната 2018/2019 година в две общообразователни паралелки V клас.                

Държавен план-прием 

На основание Заповед №РД-06-22/29.03.2018 г. на Началника на РУО - Враца е утвърден Държавен план-прием в Средно училище "Васил Левски" гр. Роман за учебната 2018/2019 година в следните паралелки:

а. Професионална паралелка: професия  - "Готвач", специалност - "Производството на кулинарни изделия и напитки". Втора степен на професионална квалификация.
б. Профилирана паралелка: - профил -" Хуманитарни науки" zapoved_utv_priem_66 (Заповед РУО-Враца)

Две паралелки V клас с класни ръководители:

  • Vа - Лиляна Бенчева;
  • Vб - Богдана Върбанова


  • 1 паралелка с профил "Обществени науки" - 8 клас - прием след 7 клас;
  • 1 паралелка  с непрофилирано обучение (общообразователно) - 9а клас - прием след 8 клас;
  • 1 паралелка с профил "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг" - 9б клас - прием след 8 клас;