Facebook
Средно училище Васил Левски
гр. Роман, обл. Враца

За нас

Зваме на СОУ   

В Средно училище " Васил Левски " се обучават 252 ученика от 5 до 12 клас, разпределени в 13 паралелки.

......

    Имаме разкрити форми за занимания по интереси: секция по тенис на маса, група за художествено слово, певческа група. В рамките на проект "Твоят час" от 2016/17 учебна година функционират и клубове по интереси за информационни технологии, изобразително изкуство, хореография, както и групи за обучителни затруднения по математика и български език. 

    Отборът по тенис на маса е сред националните първенци години наред в тяхната възрастова група.

    Много от нашите ученици с удоволствие и постоянство участват в дейността на Читалището чрез неговите групи за народни и спортни танци и театралния състав.

    Традиционни са успешните изяви на нашите ученицив олимпиади и състезания.