Facebook
Средно училище Васил Левски
гр. Роман, обл. Враца

История

Къде се намира гр. Роман?

Малкото ни китно градче Роман е знаменито с това, че в далечната 1897 година, първата железопътна линия от София за Варна стига най-напред до гара Роман.

Уникално е и местоположението на града ни, което е точно в мястото на сливането на р. Искър (Голям Искър) и р. Малък Искър …

Да, точно тази р. Искър, която извира от Рила и снабдява с прясна вода столицата ни гр. София и която е една от най-дългите и пълноводни реки в България.

Малкият Искър пък се стича от върховете на Стара планина и е един от основните притоци на по-големия си брат.

Това съчетание от пълноводност и чиста планинска вода е уникалното условие за развъждането на много видове речна риба, както и за миграцията на някои дунавски видове риба.

Ето защо, за рибарите от цялата страна, Роман е важна точка на картата на България.

Преди години тук, в Роман, функционира единствения на Балканския полуостров завод за метални телове и въжета.

Гр. Роман е и център на неголяма община с много красиви природни забележителности на релефа (карстови пещери и скални масиви), на флората и фауната и с неповторим местен колорит на населението.

… Не на последно място в реда на забележителностите на гр. Роман, е и нашето Училище – СУ „Васил Левски“. 

В СУ " Васил Левски " се обучават 252 ученика от 5 до 12 клас, разпределени в 13 паралелки...

/повече виж тук/

    Имаме разкрити форми за занимания по интереси: секция по тенис на маса, група за художествено слово, певческа група. В рамките на проект "Твоят час" от 2016/17 учебна година функционират и клубове по интереси за информационни технологии, изобразително изкуство, хореография, както и групи за обучителни затруднения по математика и български език. 

    Отборът по тенис на маса е сред националните първенци години наред в тяхната възрастова група.

 

 ... Тук са няколко страници за училището от създаването до 65 годишнината му.